8 mei 2015

Werkwijze Voice Dialogue

‘Wanneer het gaat om aspecten van onze persoonlijkheid waar we een hekel aan hebben,
ons onzeker over voelen of ons voor schamen doen wij ons uiterste best om deze te verhullen en kwijt te raken. Ook het verhullen is een deel van ons’.
Hal & Sidra Stone


‘Wegkijkende ogen, plots opkomende rode vlekken in het gezicht, zwijgen, stokkende ademhaling, zeggen soms veel meer dan woorden’….

……
Werkwijze Voice Dialogue

Ik ga als het ware letterlijk in gesprek met de verschillende kanten of stemmen. Dat stelt je in staat jouw innerlijke krachtenveld goed te leren kennen en jezelf, inclusief al die kanten, beter aan te sturen. Zo kan je bijv. als je in bepaalde situaties dichtklapt, ontdekken met welke kant in jezelf die reactie te maken heeft. En vervolgens ontdekken welke andere delen je in jezelf kan aanspreken of ontwikkelen om beter met de situatie om te gaan.

Een Voice Dialogue sessie

Je wordt uitgenodigd om meerdere kanten van je persoon te ervaren en te laten spreken. Ik zal je uitnodigen om elk afzonderlijk deel -letterlijk- een plek te geven in de kamer, aan het woord te laten . Ik vraag ze bijvoorbeeld naar hun herkomst, hun motivatie, hun manier van handelen, steeds op een uitnodigende en nooit veroordelende wijze. Elk deel kiest een plek in de ruimte die bij hem of haar past, bijv. een deel in jou wat controle wil zal een andere plek innemen dan een deel wat zich onzeker voelt.

Zowel de delen in ons die het altijd voor het zeggen hebben komen, als de meer onbereikbare, vaak verborgen delen krijgen aandacht. Er wordt gewerkt met polariteiten: delen in ons die tegengesteld zijn. Zowel de sterke delen als de ‘zwakke’ of onzichtbare kanten.

We eindigen de Voice Dialogue sessie altijd weer vanuit de positie waarin we het gesprek zijn begonnen en kijken we samen terug, zodat er een integratie kan plaatsvinden.

 

Share this: