8 mei 2015

Werkwijze EFT relatietherapie

Een gevoel van veilige verbinding tussen liefhebbende partners is de sleutel tot een liefhebbende relatie en een diepe bron van kracht.
Hazan en Shaver


WERKWIJZE RELATIETHERAPIE (EFT)

De eerste grote stap is het besluit om samen de relatie te gaan onderzoeken en hulp te aanvaarden.
Ik inventariseer de knelpunten in een eerste kennismakingsgesprek en kijken we of er een ‘klik’ is, een belangrijke voorwaarde om jullie goed te kunnen helpen.
Stellen die zich aanmelden voelen daarna vaak al enige rust, de relatietherapie in het vooruitzicht biedt houvast.
De sessies vinden plaats op regelmatige basis met een ‘commitment’ van minimaal 10 gesprekken.
Tijdens een aantal gesprekken houden wij ons bezig met de volgende onderwerpen:
• Het leren herkennen van de (destructieve) patronen die zorgen voor verwijten, verwijdering en afstand
• Inzicht in hechtingspatronen
• Behoeften onder woorden brengen
• Het zorg dragen voor elkaar
• Vergeving
• Ruimte voor kwetsbare emoties (zoals schaamte, verdriet, angst)
• Leren risico’s nemen
• Intimiteit & seksualiteit
• De relatie onderhouden
………………………………….
Ik werk volgens een stappenplan van Dr. Sue Johnson, schrijfster van o.a. ‘Houd me vast’ en grondlegger van de Emotion Focused Therapy (EFT).

 
Best-Things in life aren't things
Als geliefden denk je dat je elkaar door en door kent; je kunt de ander lezen als een open boek. Niets is minder waar. Bij o.a. een conflict of verwijdering blijken wij vreemden voor elkaar te worden. Relatietherapie  is wat dat betreft echt een herontdekking van jezelf, de ander én jullie samen. Er komen inzichten en gevoelens naar boven waar jij, of je partner geen notie van had.
Als je in staat bent om je angst voor verlies en isolement te tonen, kan je makkelijker praten over je behoeften en verlangen naar meer genegenheid en verbondenheid. De openbaring beweegt dan om met meer tederheid te reageren op de eigen behoeften en kwetsbaarheden met de ander te delen. Dit zorgt voor emotionele verbondenheid waar we juist zo naar verlangen. 

Share this: