9 juni 2015

Stappenplan EFT relatietherapie


Stappenplan relatietherapie EFT

 

IN ZEVEN STAPPEN NAAR EEN LIEFDEVOLLE RELATIE

Willen jullie onder deskundige begeleiding werken aan jullie relatieproblemen?
Deze stappen zijn gebaseerd op het EFT-model van Dr. Sue Johnson, relatietherapeut en schrijfster van o.a. het boek ‘Houd me vast’.

In het eerste gesprek onderzoeken we de oorzaken van jullie relatieproblemen
Wanneer zijn ze ontstaan? Wat zijn de invloeden van buitenaf?

Stap 1
Vastgeroeste patronen opsporen van verwijten en verwijdering en leren herkennen
Hoe reageren wij op elkaar?
Vanaf welk moment reageerden wij ineens negatiever op elkaar? Wat deed ik en wat deed mijn partner vervolgens ?

Stap 2
Pijnplekken opsporen
Welke kwetsbaarheid, zoals boosheid, angsten, pijn of verdriet, zit onder ons gedrag?
Gevoelens die ons gedrag bepalen laten we meestal niet zien en zijn we ons niet bewust hiervan.
Als je in staat bent om je angst voor verlies en isolement te tonen, kan je makkelijker praten over je behoeften en verlangen naar meer genegenheid en verbondenheid. Deze openbaring beweegt ons vervolgens om met meer tederheid en empathie te reageren op de eigen behoeften en kwetsbaarheden van de ander. Dit zorgt voor emotionele verbondenheid waar we juist zo naar verlangen. Hierdoor ontstaat openheid en begrip voor elkaar, waardoor de liefde weer kan beginnen te stromen.

Stap 3
Verantwoording nemen voor jouw rol in jullie verslechterde relatie
Wat doe ik waardoor de relatie niet liefdevol verloopt? Vaak zijn we geneigd de ander de schuld te geven, waardoor we in bijv. in de rol van  slachtofferrol of criticus terecht kunnen komen.

Stap 4
Empathie en verbondenheid ontwikkelen
Voor de ‘gekwetste’ partner is het belangrijk om te zien dat de ‘kwetsende’ partner de pijn aanvoelt die hij of zij de ander heeft aangedaan.

Stap 5
Berouw tonen & vergeven
Oud zeer of pijnlijke gebeurtenissen (relatietrauma’s genoemd), die nog een belemmerende rol kunnen spelen in de relatie worden gezamenlijk verkend en verwerkt. ‘Fouten’ toegeven en oprecht spijt tonen, maken de weg vrij voor de ander om te kunnen vergeven.

Stap 6
Vertrouwen en intimiteit

Als jullie weer open en eerlijk naar elkaar zijn, komt er meer vertrouwen en intimiteit in jullie relatie. De band die jullie nu hebben opgebouwd kunnen jullie versterken door lichamelijk contact, zoals aanrakingen en seks. Emotionele verbondenheid leidt tot (fysieke) intimiteit.

Stap 7
De liefde levend houden
Praktische tips, opdrachten en handvatten om uit de buurt van jullie valkuilen te blijven.

Voortgang
Afhankelijk van jullie voortgang zullen sommige stappen sneller gaan dan andere.

Nazorg
Om bovenstaande stappen goed te doorlopen is het belangrijk om  aandacht aan de relatie te blijven schenken.
Na de afronding van dit traject bied ik nazorg. Dit houdt in dat wij elkaar nog een keer zien en waar nodig een stap herhalen.