11 januari 2016

Overige vergoedingsmogelijkheden

….
Mogelijkheden voor vergoeding
Coaching – Geweldsmisdrijven – Studiefonds – UWV – IRO – Arbeidsongeschiktheidsverzekering


Coaching:

Check je CAO
Vakbonden en werkgevers zien gelukkig steeds vaker het belang van persoonlijke ontwikkeling in. Goed nieuws, want de kans is aanwezig dat in jouw CAO een coachbudget is opgenomen. Dit bedrag is dan ieder jaar voor jou gereserveerd door je werkgever en kan na overleg met je werkgever vrij besteed worden aan coaching of loopbaanbegeleiding. Het meest voorkomende bedrag is 500,- per jaar. Je kunt je CAO online vinden of bij je HR manager opvragen.

Ga de mogelijkheden na bij je HR manager
HR of personeelszaken beschikken vaak over een opleidings- of bijzonder budget wat besteed kan worden aan onder andere coaching. Goed om te weten: coaching is vergeleken met andere vormen van persoonlijke ontwikkeling zeer goedkoop en effectief voor bedrijven en wordt dus zeer vaak vergoed en zelfs gestimuleerd door HR managers!
Wil je een coachbudget aanvragen? Je kan een intake gesprek plannen. Je kunt dan met mij  uitdenken hoe je jouw coachbudget met je HR manager kunt bespreken. Ik kan tevens een passende offerte voor de HR manager maken waarin duidelijk het nut en doel van de coaching staan vermeld.

Overigens hebben steeds meer werkgevers, per werknemer, een duurzaamheids- of vitaliteitsbudget. Om die reden is het wellicht de moeite waard om aan je HR-adviseur te vragen wat de voorwaarden zijn van de regeling en of bijv. EMDR-sessies vanuit dit budget vergoed kunnen worden. Bij burn-outklachten en werkgerelateerde problemen is je werkgever meestal bereid de kosten geheel of gedeeltelijk te vergoeden.

Soms gaat niet de HR manager over de uitgaven aan persoonlijke ontwikkeling maar je manager of zelfs de directeur. Ook in dit geval kan je gerust eerst een gratis oriëntatie gesprek plannen met mij zodat ik je kan helpen met een plan en een offerte voorstel die je dan daarna kan overleggen met de directeur of leidinggevende.

Belastingaftrek voor ondernemers
Kosten voor coaching voor zelfstandige ondernemers zijn aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.
Naast de zorgverzekeraars  kunnen ook andere instanties de sessies vergoeden.
Voor cliënten die niet verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar geldt helaas dat de kosten niet te declareren zijn, maar deze zijn, als bijzondere zorgkosten, wel aftrekbaar bij de belastingaangifte.

Belastingaftrek voor particulieren
In bepaalde gevallen kunnen kosten voor coaching en loopbaanbegeleiding afgetrokken worden van de belasting. Het gaat dan om kosten die gezien worden als ‘studiekosten en scholingsuitgaven’.
Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden: de uitgaven moeten gericht zijn op je (toekomstige) beroep, er moet sprake zijn van een leertraject onder toezicht én het bedrag (min eventuele vergoedingen) moet hoger zijn dan 250 euro.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Mocht je een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben en ons coachtraject gebruiken om weer aan de slag te gaan is de kans zeer groot dat je volledige coachtraject vergoed wordt. Ook dit kan je het beste vooraf informeren bij je verzekering.

Een UWV uitkering 
De uitkeringsinstantie (UWV) stelt geld beschikbaar voor herstel en integratie processen. Als jij een uitkering ontvangt kan je bij het UWV informeren of er geld beschikbaar voor je is, klik hier voor de aanvraag. Of bespreek dit met je UVW coach.

IRO (Individuele Reintegratie Overeenkomst)
Je hebt een uitkering in het kader van de ziektewet of WAO. In het kader van re-integratie wil je coaching, therapie of behandeling. Je kunt dan bij de uitkeringsinstantie een zogenaamde IRO aanvragen. Met dat budget kun je bijvoorbeeld de Burn-out behandeling , training Persoonlijk Effectiviteit of coaching sessies volledig of gedeeltelijk financieren.Voor o.a.  Burnout en Stress, Relatietherapie, EMDR, Trauma, PTSS,  Rouwverwerking en Coaching.

Studiefonds
Als je nog studeert, kan een studiefonds je soms helpen, of een Persoons Gebonden Budget.

Geweldsmisdrijven
Ook het schadefonds Geweldsmisdrijven (een afdeling van het Ministerie van Justitie) vergoedt, binnen zijn regelgeving, aan slachtoffers van geweldsmisdrijven.
Voor inlichtingen hieromtrent kan je het beste contact opnemen met het regionaal Bureau Slachtofferhulp of de Politie.

Share this: