8 mei 2015

Coaching

‘Medewerkers die hun sterkten en zwakten kennen functioneren beter’


Coaching 

Gecoacht willen worden op Persoonlijke Ontwikkeling kan je eigen idee zijn of dat van je leidinggevende. Soms heeft iemand behoefte aan hulp bij een carrièrestap. Soms wordt een traject ingezet door een slechte beoordeling of conflicten met collega’s of partners. In dit traject wordt uitgegaan van persoonlijke en zakelijke doelstellingen. De inbreng van de leidinggevende wordt zeker op prijs gesteld.

Bij individuele coaching word je kortdurend, intensief en persoonlijk begeleid.
In het eerste gesprek wordt duidelijk aan welk thema je wilt werken. Afhankelijk van de doelstelling, persoonlijk of professioneel, wordt de aard en duur van de begeleiding afgestemd. Meestal zijn 4 tot 6 sessies voldoende om meer inzicht te krijgen.

Thema’s die ingezet worden:
•   Dieper inzicht in je persoonlijke drijfveren
•   Communicatieprincipes
•   Kwaliteiten en valkuilen herkennen
•   Feedback geven en ontvangen
•   Belemmerende overtuigingen omzetten in positieve gedachtes
•   Assertiviteit

– coaching maakt je onder andere bewust van je interne stemmen en tegenstrijdige gevoelens, zodat je beter in staat bent om duidelijke keuzes te maken en   beslissingen te nemen
– coaching verschaft inzicht in oorzaken van stress
– coaching maakt je bewust van de aspecten die een rol spelen bij relatie- en   samenwerkingsvraagstukken

In nauw overleg met u als opdrachtgever wordt dan bepaald wat het einddoel van een coachingstraject moet zijn.
Duur en aanpak van dit soort trajecten worden afgestemd op de specifieke situatie.

Share this: