30 december 2015

EMDR

 

TRAUMA

Teleurstelling en kwetsuur horen bij het leven. Maar soms overkomen je gebeurtenissen die zo ingrijpend zijn dat je er alleen of met hulp van familie en/of vrienden niet meer lijkt uit te komen. Dan is er sprake van een trauma. Je vraagt je dan steeds weer af of het ooit wel weer eens goed komt.

Hulp bij traumaverwerking kan worden ingedeeld in twee fases: in eerste instantie verwerken wij in diverse stadia Lees hier meer over de stadia van traumaverwerking; daarnaast wordt de steeds bekender wordende methodiek EMDR ingezet als het trauma niet op een natuurlijke wijze is verwerkt.


EMDR & TRAUMAVERWERKING

EMDR is een relatief nieuwe, kortdurende therapie om nare gebeurtenissen te verwerken. Er is veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan en het wordt wereldwijd in de reguliere gezondheidszorg toegepast. Het wordt soms wel de ‘wondertherapie’ genoemd.

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing* en zorgt ervoor dat de emotionele lading die bij de schokkende/ traumatische ervaring hoort vermindert of zelfs verdwijnt. Bij trauma’s kun je denken aan (seksuele) mishandeling, verwaarlozing, pesten, verkrachting, scheiding, rampen, oorlogssituaties, geweld bij een inbraak, (het zien van) een overval, ziekte, langdurige ziekenhuis opname, een operatie of het verlies van een dierbare.
Sommige gebeurtenissen hebben zo’n impact gehad, dat het brein niet in staat is om ze te verwerken. Schokkende gebeurtenissen die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks), vermijdingsdrang, schrikreacties en nachtmerries zijn vaak kenmerkend voor onverwerkte trauma’s. Zo ontwikkelen zich psychische en/of lichamelijke klachten.


VOOR WIE IS EMDR THERAPIE?

EMDR kan worden toegepast bij iedereen die last heeft van o.a. geen ‘nee’ kunnen zeggen, angsten, slaapproblemen, concentratieproblemen, depressie, verslaving, chronische pijn, woedeaanvallen, gespannenheid, burn out, relatieproblemen, hechtingsproblemen of een negatief zelfbeeld.
Soms is de oorzaak hiervan een duidelijk traumatische gebeurtenis.

Voorbeelden van ingrijpende gebeurtenissen zijn:
 • Problematische jeugdervaringen
 • Langdurige ruzies en conflicten
 • Burn out
 • Overlijden van een dierbare
 • Scheiding
 • Slachtoffer zijn van pesterijen ( school/werkplek)
 • Slachtoffer of getuige zijn van mishandeling /een ernstig geweldsmisdrijf, (zien van) zinloos geweld
 • Beroepsgerelateerde, (o.a. politie, brandweer, ambulancepersoneel) gevaarlijke en/of schokkende omstandigheden of calamiteiten
 • Getuige of slachtoffer zijn van huiselijk geweld
 • (Gewapende)roofoverval
 • Slachtoffer of getuige zijn van een zedenmisdrijf: aanranding, verkrachting, pedofilie, incest
 • Ernstige/langdurige ziekte/ziekenhuisopname/operatie
 • Verkeersongevallen (met als gevolg chronische pijn)
 • Oorlogservaringen ( o.a. van uitgezonden militairen/veteranen)
 • Natuurrampen (aardbevingen, stormen, branden)
 • Trein, scheeps- vliegtuigongelukken/-rampen

Maar ook gebeurtenissen die je je nu niet meer herinnert of die je niet meteen als traumatisch herkent, kunnen je belemmeren om je leven voluit te leven.


HOE WERKT EMDR?

Er zijn verschillende manieren om een EMDR-sessie uit te voeren. Dat kan met oogbewegingen of met geluiden. Door de links-rechts beweging vindt er stimulatie van het brein plaats. Hierdoor kun je makkelijker bij je herinneringen komen. Het wordt opnieuw in het brein opgeslagen, maar nu met minder emotionele lading. EMDR-therapie zal er toe leiden dat nare herinneringen haar krachten en emotionele ladingen zullen gaan verliezen.
EMDR werkt veelal erg snel en effectief, waardoor het vaak gezien wordt als een zeer intensieve therapie. Bij mensen die een langdurig trauma hebben meegemaakt en bij complexere problematiek duurt de behandeling langer.

WERKWIJZE 

Ik zal je vragen aan de nare gebeurtenis(sen) terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit door meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna begint de sessie. Ik zal je vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen, maar nu gebeurt dit in combinatie met een afleidende stimulus: dit is mijn vinger die van links naar rechts beweegt, jouw ogen volgen mijn vinger, terwijl je teruggaat in de herinnering. Er wordt gewerkt met diverse rondes. Na elke ronde nemen we even rust. Ik zal je steeds vragen wat er in jouw gedachten/associaties naar boven komt. De EMDR-sessie brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Je beleving kan hierin snel veranderen. Na elke ronde concentreer je je op de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe ronde volgt.
In een volgende sessie kijken we dan naar hoe je je op dat moment voelt. Wat is de verandering die heeft plaatsgevonden tussen het negatieve patroon waar je in zat voor de behandeling en hoe is het nu?


WAT ZIJN DE TE VERWACHTEN EFFECTEN VAN EMDR?

Het kan zijn dat je in de eerste dagen nog aangeslagen bent, veel gaat dromen of dat je je vermoeid voelt. Door de nieuwe beelden en gevoelens die naar boven zijn gekomen, kun je even het gevoel krijgen dat je de regie kwijt bent. Dit hele proces houdt in de regel niet langer dan drie dagen aan. Het verwerkingsproces is gaande, er is helderheid verkregen en na een paar dagen zul je je beter voelen.


HOE WEET IK OF EMDR VOOR MIJ GESCHIKT IS ?

Voorafgaand aan de EMDR-sessies vindt er een intakegesprek plaats. De klachten, oorzaken en achtergronden worden onderzocht. Ook kijk ik naar je persoonlijke situatie zodat we goed kunnen inschatten of EMDR voor jou geschikt is.
Persoonlijk raad ik je aan naast EMDR ook therapie of coaching te volgen.

Contra indicaties EMDR:
In de volgende gevallen dien je eerst een arts te raadplegen om te overleggen of EMDR voor jou geschikt is:
Epilepsie
Hartritmestoornissen
Hersenletsel
Psychoses
Bij gebruik van antidepressiva

ster Als je je afvraagt of EMDR jou kan helpen, neem dan gerust  contact met mij op.

*  Letterlijk vertaald betekent het: door oogbeweging minder gevoelig worden en opnieuw verwerken.

 

De meeste vervelende ervaringen in ons leven verwerken we vanzelf. Bijvoorbeeld door te dromen.
Maar sommige gebeurtenissen hebben zo’n impact gehad, dat het brein niet in staat is om ze te verwerken.
Je lichaam blijft dan signalen van onveiligheid geven, terwijl je weet dat dat niet nodig is.
Je kan dan gespannen en angstig zijn, overmatig oplettend, slecht slapen en moeilijk ontspannen. Ook herbelevingen en nachtmerries of paniekaanvallen kunnen voorkomen.